חדשות האתר

 
בלעדי בישראל.
גנרטור פולסים חשמלי לאיתור הנזילות בגגות.
רק אצלנו תקבל בדיקה מפרט וביצוע עם אחריות.


חדש באטים 1 בע"מ
אחזקת גגות על בסיס ביטוח שנתי.
בתשלום דמי אחזקה שנתיים קבועים מקבלים שקט תעשייתי מהגג.


בדיקות רטיבות מכל הסוגים, בעזרת מצלמה טרמית !


ניקוז גגות.
ניתן לבחור מרזב מהמבחר הרחב שאנו מציעים: PVC תקני טבעי, או צבוע בכל גוון קיים,
פח מגלון טבעי או צבוע בתנור, אלומיניום, ועוד..
  03-5798098 call in news


איטום מרזבים פנימיים בגגות.
מרזב פנימי דולף יש לנו פיתרון פשוט וזול מכל אלטרנטיבה אחרת.


ניתור אבק בחלל גגות קלים.
סובלים מאבק שמקורו מחלל הגג באפשרותנו לפתור את הבעיה.


איטום חלונות
יש לכם חלון טוב אך מעביר מים לא מעוניינים להחליפו וכל הניסיונות לאטום כשלו יש לנו פיתרון !
  03-5798098 call in news


גז ראדון בממ"דים
ברוב הממדים קיימת שפיעת גז ראדון ברמות גבוהות מבטון המעטפת.
אנו מציעים איטום חלל הממ"ד לשפיעת הראדון ממעטפת החדר.


הגנה על מערכת האיטום
יש לכם גג שנאטם במע' יריעות ביטומניות ?
מעוניינים לשמר את מע' האיטום ?
מעוניינים לשפר את בידוד הגג לקרינת השמש ?
- ציפוי אלומינים רפלקטיבי ייתן מענה !


מרזב כפול
במרפסת שלכם אין מרזב כפול ?
ניתן להזמין זאת אצלנו !
  03-5798098 call in news
atim-logo-with-glow

 
מילון מונחים באיטום מבנים

רשום את מונח החיפוש בתיבה

מונח

הסבר
גג חלק מהבניין, אופקי או משופע לרבות מרספת גג המקרה חלל וחשוף לגשם
גג שטוח כל גג ששיפוע פניו קטן מ- 5% כלפי המישור האופקי.
שכבת שיפועים
שכבה עשויה מבטון רגיל או מבטקל ,הנוצקת לשם יצירת שיפועי הגג ושעליה מיושמת מערכת האיטום
מדה בטון תערובת המיוצרת מחול בטון ומים
העגלה (רולקה) יציקת בטון קשתי בין שתי מישורים בגג שתפקידו לתמוך במערכת האיטום ולמנוע מצב של קיפול מערכת האיטום ב-90 מעלות.
קולט מי הגשם(ראש המרזב)
החלק העליון של המרזב (גשמה) או של נקז הגג הנמצא בחלק הנמוך של הגג, ומיועד לקלוט את המים ולהעבירם לגשמה

צווארון החלק האופקי של קולט מי הגשם, והמיועד להתחבר למערכת האיטום
 
גשמה
 
צינור אנכי הקולט את מי הגשם מהגג ומובילם אל כל אמצעי סילוק למי הגשם
נקז הגג
אביזר המחבר בין קולט מי הגשמים לגישמה
הגבהה
רכיב הבולט מעל פני שכבת השיפועים והמיועד לאיטום, כולל מעקה ואו בסיס לציוד , לא כולל צנרת חודרת

אף המים

אמצעי הנבנה אופקית לאורך ההגבהה , המיועד למנוע מהמים לזרום אל הקיר או לחיבור מערכת  האיטום להגבהה

צנרת חודרת

צנרת החודרת דרך אחד משכבות הגג
שכבת המדרך
השכבה העליונה במערכת ההגנה של מערכת איטום לר חשופה, כגון מערכת רצפה מאריחי קרמיקה, או שכבת אגרגאטים

מערכת איטום לא חשופה

מערכת איטום שמעליה מותקנת מערכת הגנה, המתאימה לדרישות המפורטות בחלקים האחרים של סדרת
תקנים זו
מערכת איטום חשופה
מערכת איטום שבה שכבת האיטום העליונה מהווה את השכבה העליונה של הגג
הערה: כשמערכת האיטום חשופה ,גימור פני הגג הוא בהלבנה או באגראט המהווה חלק בלתי נפרד מיריעת האיטום וכדומה
 
תשתית
 
השכבה במישור הגג והרכיבים מעל פני הגג שמערכת האיטום מותקנת עליהם ישירות
כגון: שכבת השיפועים , ההגבהות
 
מערכת איטום
 
מערכות שכבות המותקנת על גבי התשתית והמיועדת לאטום מפני חדירת מים דרך הגג אל תוך הבניין
שכבה עיקרית שכבה במערכת האיטום, הכוללת יריעה עיקרית אחת או כמה יריעות עיקריות
 
יריעה ביטומנית
 
ריעה מוכנה מראש העשויה ביטומן משופר בפולימרים ומשוריינת בסיבים , שעובייה 4 מ"מ או 5 מ"מ
והמיועדת להתקנה בריתוך
 
יריעת עזר
 
יריעה מוכנה מראש העשויה ביטומן משופר בפולימרים ומשוריינת בסיבים ,שחומר הפן העליון שלה הוא חומר
כלשהוא למעט חומר גס כגון אגרגאט ושעובייה הנומינלי 3 מ"מ או פחות.
יריעות ביטומן נוספות יריעות ביטומן שאינן מתאימות להגדרות
 מערכת איטום חד שכבתית  
מערכת איטום הכוללת יריעה עיקרית אחת בשכבה העיקרית. המערכת יכולה לכלול גם יריעות עזר , יריעות
נוספות, שכבת ביטומן עם שריון או בלעדיו
 
מערכת איטום דו-שכבתית
 
מערכת איטום הכוללת שתי יריעות עיקריות בשכבה העיקרית. המערכת יכולה לכלול גם יריעות עזר , יריעות
נוספות, שכבת ביטומן עם שריון או בלעדיו.
 
מערכת איטום רב שכבתית
 
מערכת איטום הכוללת יותר משתי יריעות עיקריות בשכבה העיקרית. המערכת יכולה לכלול גם יריעות עזר ,
יריעות נוספות, שכבת ביטומן עם שריון או בלעדיו

שכבת חציצה

יריעה המותקנת בין התשתית לבין היריעה העיקרית והמיועדת למנוע הדבקה מלאה של היריעה העיקרית
לתשתית, במטרה להגן על היריעה העיקרית מפני סדקים בתשתית, לחץ אדים וכדומה
התקנה בריתוך מלא
התקנה שבה היריעה מרותכת בכל שטחה לתשתית או ליריעה שמתחתיה .

התקנה בריתוך חלקי

התקנה שבה היריעה מרותכת בחלק משטחה לתשתית

אוור

אביזר המיועד לשחרר החוצה את האוויר ואת לחץ האדים שמתחת למערכת האיטום
סביבה משתכת סביבה שהתנאים בה עלולים לפגוע ביריעה, לדוגמה: תנאי סביבה הנוצרים
הרבצה צמנטית תערובת נוזלית של חול צמנט (1:1) מים ומוסף כגון דבק אקרילי.
ומשמש כפריימר על הבלוקים והקווסטרוקציה לפני יישום הטייח השחור האוטם.
לפי התקן הישראלי 1920 העובי המינימאלי הוא 5 מ"מ.
טייח שחור תערובת של חול צמנט (1:3) מים ומוסף כגון לטקס במרקם פלסטי המשמש כטייח בסיסי אוטם על שלד קבשן שנבנה.
היישום בעווי של כ-10 מ"מ.
אגריגט הגדרה רחבה לחומר חלקיקי שגודלו מעשירית המ"מ (כגון חול) ועד מס' ס"מ (כגון חצץ) אגוזית המשמש כמילוי נפח בתערובת הטייח והבטון בבניין.
מרפסת ריצפה הקשורה למבנה שבינה לבין המבנה קיימת דלת מעבר,
המרפסת מהווה חלל לגג שימושי,
מקסימום שלושה מארבעת צדדיה מוקפים בקירות.
מרפסת קונסולית מרפסת שאינה מהווה גג לחלל שימושי.
חלל שימושי חלק מקורה בבניין המיועד לשימוש אנושי והינו סגור לאוויר החיצוני.